Road Rules

Road Rules, lees het aandachtig door, het gaat om ons aller veiligheid!!! 
  
FOLLOW-UP SYSTEEM 

Wij gaan bij ritten van de VRA Holland de volgende regels en richtlijnen hanteren. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de rit vlot, maar vooral ook veilig verloopt en zijn onder te verdelen in twee categorie├źn. De eerste beschrijft de manier waarop een rit met een groep gereden wordt, de tweede geeft algemene richtlijnen die de veiligheid ten goede komen.

Voor wat betreft de regels voor het rijden in een groep geldt het volgende:
  • We rijden steeds in verband (baksteen gewijs) als de wegen het toelaten, er wordt niet ingehaald en van plaats veranderd tijdens de rit.
  • We rijden altijd gesloten zodat er geen auto of ander voertuig tussen kan (alle deelnemers)!
  • Line up: Voorrijder (degene die de route kent), President, Road Captains, Aanwijzer (Aanwijzer/wegzetter is een Road Captain / Sergeant at Arms) dan de leden, niet leden en als laatste 2x Sergeant at Arms. Als er meerdere Sergeant at Arms aanwezig zijn, fungeren ze als Road Captains. 

 

 

De Road Captains zetten geen wegen, kruisingen etc. af. Zij houden alleen toezicht en overzicht op de groep en assisteren in het geval van problemen.

Iedere rijder in de groep dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Iedere rit wordt voorafgegaan door een voorrijder (degene die de route kent).

De President rijdt er naast of er achter.

Deze voorrijder wordt gevolgd door de groep Road Captains een Road Captain / Sergeant at Arms die de taak van aanwijzer vervult.

De taak van de aanwijzer bestaat uit het veilig en duidelijk aangeven waar de eerste achter hem rijdende motor moet gaan staan om de rest van de groep duidelijk te maken waar de hele groep naar toe moet. Dit doet de aanwijzer alleen als er van de doorgaande weg wordt afgeweken. M.a.w. als de groep rechtdoor gaat zet hij niemand weg, als er wordt afgeslagen geeft hij aan waar de achter hem rijdende motor moet gaan staan. De betreffende rijder dient dan d.m.v. het gebruik van zijn knipperlichten, handgebaren of de richting waarin zijn motor staat, aan te geven waar de rest van de groep naartoe dient te gaan.

Achter in de groep rijden 2 Sergeant at Arms. Deze zorgen ervoor dat de rijder, die de richting aan de groep heeft aangegeven, weet wanneer de gehele groep voorbij is en hij voegt zich vervolgens voor de Sergeant at Arms achteraan bij de groep.

Het bovenstaande systeem werkt perfect zolang iedere rijder in de groep zich aan deze regels houdt. Voor diegenen die voor de eerste maal meerijden is het raadzaam zich bij het vertrek achter in de groep te positioneren zodat zij in de loop van de rit zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Verder geldt: Zorg dat je met een volle tank aan de rit begint! Als er een tankstop is, dan gaat iedereen tanken. Ook al zit je tank nog halfvol! Als er onderweg wat is, zoals een wespensteek of kramp, of pech dan rijdt iedereen die achter diegene zit gewoon door. Een van de twee achterste Sergeant at Arms komt die persoon te hulp. De Road Captains / Sergeant at Arms dienen ten alle tijden elkaars telefoonnummers te hebben.

Voorafgaande aan een rit zal er altijd overleg zijn tussen de voorrijder, Road Captains en Sergeant at Arms hoe de opstelling van de Road Captains zal zijn. Tevens zal er kort voor de rit een briefing zijn voor alle deelnemers.

 

Met dank aan WIBo! KLIK HIER voor een filmpje wat je goed laat zien hoe het in de praktijk werkt.